Biz hakda

Biziň kompaniýamyz

Linyi Wufudao Co., Ltd. täze bezeg materiallaryny we gurluşyk materiallaryny professional öndüriji.
10 ýyllyk eksport tejribesi bolan Şandong welaýatynyň Linýi şäherinde ýerli.Täze bezeg materiallary üçin esasy önümlerimiz WPC diwar paneli, WPC potolok, WPC bezeg, PVC galyp, SPC pol, PVC mermer örtük, WPC agaç turbalary we şuňa meňzeş esbaplar we ş.m. Dört gurluşyk materialy, kontrplak bilen ýüzbe-ýüz bolduk, faner, mebel ajaýyp faner.
Zawodymyzda 77-den gowrak önümçilik liniýasy bar.Iň esasy zat, siziň üçin gowy hilli we bäsdeşlik bahasyny üpjün edip bileris.Biziň wezipämiz, müşderileriň aladalaryna ünsi jemlemek we müşderiler üçin iň ýokary bahany yzygiderli döretmekdir.Zawodymyza baryp göreniňize hoş geldiňiz we ýakyn wagtda siziň bilen hyzmatdaşlyk edip bileris diýip umyt edýäris.

hakda

Biziň bazarymyz

Önümlerimiz Filippinler, Saud Arabystany, Oman, Yrak, Fiji we Hindistan ýaly dünýäniň köp ýurtlaryna eksport edilýär.Önümiň ajaýyp hili we satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmat ulgamy önümlerimizi bütin dünýäde müşderiler tarapyndan gowy garşy alýar.

Kompaniýanyň medeniýeti

Biziň kompaniýamyz ilki bilen hil, işewürlik pelsepesine eýerýär, ilki bilen innowasiýa we bitewilik.Biz elmydama durnukly ösüşe eýerýäris, adam saglygy barada alada edýäris we müşderileri rahat duýýan sagdyn we ekologiýa taýdan arassa bezeg materiallaryny döretmäge çalyşýarys.

Maksadymyz

Önümlerimiziň dünýäni has gowulaşdyryp, müşderilere sagdyn, ekologiýa taýdan arassa we çeper ýaşaýyş meýdanyna eýe bolup biljekdigine ynanýarys.

önüm

Näme üçin bizi saýlamaly?

Önümçiligiň her ädimine, çig maldan taýýar önümlere çenli, ösen doly awtomatlaşdyrylan proseduralary ulanýarys we her önümiň ajaýyp senagat sungat eseri bolmagyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçilik ulgamy bar.Şol bir wagtyň özünde, müşderilerimiz üçin ekologiýa taýdan arassa, çydamly, amatly we aňsat arassa bezeg materiallaryny öndürmäge, yzygiderli täzelenmäge we ösdürmäge, pudagyň başynda durmaga çalyşýarys, hemişe senagat tendensiýalaryndan habarly bolýarys. we pudagyň ugruna ýolbaşçylyk edýär.Şu wagta çenli bu bezeg materiallary willalar, kwartiralar, myhmanhanalar, howa menzilleri, demir ýol menzilleri, restoran we ş.m. ýaly gündelik durmuşymyzda giňden ulanylýar.

Sorag-jogap

Hilini nädip kepillendirip bileris?

Köpçülikleýin önümçilikden öň hemişe önümçilikden öňki nusga;
Iberilmezden ozal hemişe soňky gözleg;

Bizden näme satyn alyp bilersiňiz?

WPC diwar paneli, WPC potolok, WPC bezeg, PVC galyp, SPC pol, PVC mermer örtük, WPC agaç turbalary we şuňa meňzeş esbaplar we ş.m. Dört gurluşyk materialy, kontrplak, kontrplak, mebel ajaýyp faner bilen ýüzbe-ýüz bolduk.

haýsy hyzmatlary berip bileris?

Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CIF, EXW, CNF
Kabul edilen töleg walýutasy: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Kabul edilen töleg görnüşi: T / T, L / C, D / PD / A, MoneyGram, Kredit kartoçkasy, PayPal, Western Union, Nagt, Escrow;
Gepleşik dili: Iňlis, Hytaý, Ispan, Japaneseapon