WPC potolok

  • Bezeg üçin mebel tagtasy

    Bezeg üçin mebel tagtasy

    Mebel Melamin tagtasy agaç paneliň bir görnüşidir.Melamin, formaldegid bilen birleşdirilen we soňra ýyladyş prosesi bilen gatylaşdyrylan termosetik plastmassa rezinidir.
    Agaç melamin örtükleri bilen örtülende / örtülende, tekiz we ýumşak görnüşi üpjün edýär.Fireangyna garşy häsiýetleri we çyglylyga, ýylylyga we tegmillere ýokary garşylygy sebäpli giňden ulanylýar.