REBUILD-a hoş geldiňiz

Öňdebaryjy daşky eýwan bezeg bahasy hökmünde iň oňat önümleri hödürleýäris.

Näme üçin bizi saýlaýar?

Önümçiligiň her ädimine, çig maldan taýýar önümlere çenli, ösen doly awtomatlaşdyrylan proseduralary ulanýarys we her önümiň ajaýyp senagat sungat eseri bolmagyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçilik ulgamy bar.

 • Önümçiligiň her ädimine, çig maldan taýýar önümlere çenli, ösen doly awtomatlaşdyrylan proseduralary ulanýarys we her önümiň ajaýyp senagat sungat eseri bolmagyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçilik ulgamy bar.

  Fokuslar

  Önümçiligiň her ädimine, çig maldan taýýar önümlere çenli, ösen doly awtomatlaşdyrylan proseduralary ulanýarys we her önümiň ajaýyp senagat sungat eseri bolmagyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçilik ulgamy bar.

 • Şol bir wagtyň özünde, müşderilerimiz üçin ekologiýa taýdan arassa, çydamly, amatly we aňsat arassa bezeg materiallaryny öndürmäge, yzygiderli täzelenmäge we ösdürmäge, pudagyň başynda durmaga çalyşýarys, hemişe senagat tendensiýalaryndan habarly bolýarys. we pudagyň ugruna ýolbaşçylyk edýär.

  Täzelik

  Şol bir wagtyň özünde, müşderilerimiz üçin ekologiýa taýdan arassa, çydamly, amatly we aňsat arassa bezeg materiallaryny öndürmäge, yzygiderli täzelenmäge we ösdürmäge, pudagyň başynda durmaga çalyşýarys, hemişe senagat tendensiýalaryndan habarly bolýarys. we pudagyň ugruna ýolbaşçylyk edýär.

 • Şu wagta çenli bu bezeg materiallary willalar, kwartiralar, myhmanhanalar, howa menzilleri, demir ýol menzilleri, restoran we ş.m. ýaly gündelik durmuşymyzda giňden ulanylýar.

  Arza

  Şu wagta çenli bu bezeg materiallary willalar, kwartiralar, myhmanhanalar, howa menzilleri, demir ýol menzilleri, restoran we ş.m. ýaly gündelik durmuşymyzda giňden ulanylýar.

önümlerimiz

10 ýyllyk eksport tejribesi bolan Şandong welaýatynyň Linýi şäherinde ýerli.

Linyi Wufudao Co., Ltd. täze bezeg materiallaryny we gurluşyk materiallaryny professional öndüriji.

biz kim

Linyi Wufudao Co., Ltd. täze bezeg materiallaryny we gurluşyk materiallaryny professional öndüriji.
10 ýyllyk eksport tejribesi bolan Şandong welaýatynyň Linýi şäherinde ýerli.Täze bezeg materiallary üçin esasy önümlerimiz WPC diwar paneli, WPC potolok, WPC bezeg, PVC galyp, SPC pol, PVC mermer örtük, WPC agaç turbalary we şuňa meňzeş esbaplar we ş.m. Dört gurluşyk materialy, kontrplak bilen ýüzbe-ýüz bolduk, faner, mebel ajaýyp faner.

 • hakda