WPC diwar paneli

 • Içki bezeg üçin WPC diwar paneli

  Içki bezeg üçin WPC diwar paneli

  WPC diwar paneli, rezini, lignoselluloziki materiallary we polimer materiallaryny belli bir mukdarda garyşdyrýan, soňra bolsa ýokary temperatura, öl ekstruziýa, galyp we beýleki amallar arkaly belli bir şekil profilini döredýän patentlenen tehnologiýa.Önümçilik prosesi aşakdaky ýaly: çig maly garyşdyrmak → Çig mal granulýasiýasy → batmak → guratmak → ekstruziýa → wakuum sowadyş we şekillendiriş → çekmek we kesmek → gözden geçirmek we gaplamak → gaplamak we saklamak.

 • Daşky görnüş üçin täze bezeg materialy WPC paneli

  Daşky görnüş üçin täze bezeg materialy WPC paneli

  WPC akym kanalynyň dizaýnynyň göwnejaý geçişini we akymyň paýlanyşyny üpjün etmekden başga-da, basyş gurluşy we temperatura gözegçilik takyklygy üçin has ýokary talaplara eýedir.
  Süýümiň gowy ugrukdyrylyşyny we önümiň hilini almak üçin, enjamyň kellesiniň ýeterlik basyş gurmak ukybyna we uzyn şekillendiriş bölümine eýe bolmagyny üpjün etmeli, hatda gysyş bölüminde we şekillendiriş bölüminde goşa şekilli gurluşy kabul etmeli.

 • WPC bilen Hytaý zawodynyň lomaý içerki diwar panelleri

  WPC bilen Hytaý zawodynyň lomaý içerki diwar panelleri

  Adamlar ekologiki gurşa has köp üns berýändigi sebäpli, AOWEI WPC Paneli öý bezeginde we açyk bezegde has möhüm rol oýnaýar.

 • Daşky diwar bezegi üçin agaç we PE birleşdirilen paneli

  Daşky diwar bezegi üçin agaç we PE birleşdirilen paneli

  WPC, ilkinji nobatda ekologiki, ekologiýa taýdan arassa we hapalanmaz.WPC 80% -den gowrak agaç unundan we PVX bölejiklerinden we polimer materiallarynyň bir böleginden durýar we ýokary temperaturada ereýän, soň bolsa ekstrudirlenen profildir.Reňkleri dürli-dürli, iki gezek boýamak zerurlygy ýok we bir gezek emele gelýär.

 • Oorapyk agaç plastmassa kompozit diwar paneli

  Oorapyk agaç plastmassa kompozit diwar paneli

  WPC paneli agaç süýüminden, rezinden we az mukdarda polimer materiallaryndan ýasalýar.Lightagtylyk we ýylylyk stabilizatorlary, ultramelewşe we pes temperatura täsir garşylygy ýaly üýtgeýjiler önümiň güýçli howa garşylygyna, garramaga we ultramelewşe garşy işleýşine eýe bolup, ýapyk, açyk, gurak, çygly we beýleki agyr şertlerde ulanylyp bilner. kän wagt.

 • Içerki suw geçirmeýän bezeg WPC diwar paneli

  Içerki suw geçirmeýän bezeg WPC diwar paneli

  Senagat analitikleri, WPC Panel milli daşky gurşawy goramak we tokaý baýlyklaryny goramak syýasatlaryna laýyklykda adaty gaty agaçlaryň, poslama garşy agaç we metal materiallarynyň täzelenen we alternatiw önümidigine we ýakyn ýyllarda çalt ösjekdigine ynanýarlar.

 • Baglanyp, täze model diwar panelini gaplap bolýar

  Baglanyp, täze model diwar panelini gaplap bolýar

  WPC Panel agaç-plastmassa bezeg gurluşyk materialy.Productionörite önümçilik prosesi sebäpli WPC Panel has ekologiýa taýdan arassa gurluşyk materialydyr.Adaty ýagdaýlarda, WPC Paneliň PVC köpüginden ýasalan agaç-plastmassa önümi.

 • Zawodyň göni üpjünçiligi Içki WPC diwar paneli

  Zawodyň göni üpjünçiligi Içki WPC diwar paneli

  WPC diwar paneli, rezini, lignoselluloziki materiallary we polimer materiallaryny belli bir mukdarda garyşdyrýan, soňra bolsa ýokary temperatura, öl ekstruziýa, galyp we beýleki amallar arkaly belli bir şekil profilini döredýän patentlenen tehnologiýa.